Конкурси/Огласи

           
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

У периоду од 15.10. до 11.11.2020.г.

Радно време Амбуланти:

 

Амбуланта Бачко Ново Село: Уторак и Четвртак од 07.30. до 10.30ч Лекар: Татјана др Бућан,

 

Амбуланта Плавна : Уторак и Четвртак од 12,оо до 14,оо ч Лекар: Татјана др Бућан,

 

Амбуланта Бођани : Понедељак, Среда и Петак од 12,оо до 14,оо ч Лекар: Татјана др Бућан

 

Амбуланта Вајска :  од 07,3о до 11,3о часова, Бућан др Татјана (понедељак, среда и петак)

Крижов др Мариа (уторак и четвртак),

 

Амбуланта Селенча:  : Понедељак, Среда и Петак  од 07,оо до 14,оо часова,

а Уторак и Четвртак од 12,оо до 14,оо часова

 

В.Д. Директора Дома здравља Бач

Меселџија др Жељко