Конкурси/Огласи

  • ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време  -   ВОЗАЧА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА  1 извршилац (са пуним радним временом)   - Текст огласа