РУКОВОДСТВО

ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ:
Директор: Панић др. Стева
Помоћник директора: Самарџић др Славко
Секретар: Копања Драган
Главна сестра: Керкез Оливера
Шеф рачуноводства: Шимудварац Аница